Wie zijn wij?

 • De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden is opgericht door initiatieven vanuit Het Aanloophuis der Kerken in Leeuwarden, financieel en bestuurlijk volledig zelfstandig.
 • De Stichting stelt zich ten doel geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen in Leeuwarden. Deze zorg zal worden geboden als christelijk georiënteerd straatpastoraat.
 • Dit straatpastoraat wordt als volgt gedefinieerd:
  “Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en
  zoekt een balans tussen nabijheid en distantie. De straatpastor heeft oog voor de
  breukvlakken in de levens van mensen en hoe zij die verwoorden en verwerken.
  Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In die zin is het straatpastoraat
  een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding
  van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op
  adem komen en mag je kwetsbaar zijn”.
 • De Stichting tracht haar doel te bereiken door indienststelling van een straatpastor.
 • Om de doelstelling te realiseren zal samenwerking worden gezocht met zoveel mogelijk instanties die betrokken zijn bij (de zorg voor) de doelgroep, zoals het Aanloophuis Leeuwarden, Diaconaal Platform Leeuwarden.

Bestuur

Voorzitter: Bartel Vianen
Secretaris: vacature
Penningmeester: Koos Jorritsma
Lid: Piet Verhaag.

Nr. Kamer van Koophandel: 853152287
Bankreknr: IBAN NL50INGB0006153188
De Stichting Straatpastoraat is een ANBI erkende stichting
RSIN nummer 8531 52287 (sinds 2013)

Straatpastor

De straatpastor stelt zich voor: