Verslagen

Begroting Stichting Straatpastoraat Leeuwarden 2018-2020

Jaarcijfers SSL 2018 + toel.

Jaarverslag 2018

2017
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017
Story telling 2017

Eindrapportage Straatpastoraat tbv
gemeente Leeuwarden

2016

Jaarcijfers 2016
Jaarverslag 2016

2015
Jaarcijfers SSL 2015
Jaarverslag SSL 2015

Bij de jaarcijfers van Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

Hier vindt u de jaarcijfers van Stichting SSL over 2015.
Hierbij enkele verklarende opmerkingen.

* Bij de toekenning van bijdragen door fondsen wordt regelmatig
aangegeven dat het betreffende fonds geen prijs stelt op openbaarmaking.
Daarom hebben wij ervan afgezien de fondsen bij name op ons overzicht
te zetten.
We volstaan nu met “Donatie Fondsen”

* Het grote positieve resultaat op dit overzicht geeft geen realistisch
beeld. 
Een aantal fondsen heeft hun bijdrage over de projectduur van drie
jaar in één 
keer overgemaakt. Andere fondsen maken hun bijdrage
jaarlijks over.

  Feitelijk bevat dit positieve resultaat dus een belangrijk deel van de
reservering voor de komende twee boekjaren.