Verslagen

Verslag 2022 en plannen 2023; projectplan 2024-2027

In 2023 wordt gewerkt met de laatste versie van het projectplan 2021-2023. De stichting had eerst ingezet op een uitbreiding van de aanstelling van de straatpastores, maar heeft de plannen moeten aanpassen op basis van de financiële vooruitzichten in non 2022. Zie hieronder voor het laatste projectplan.

Aanvraag Straatpastoraat periode 21-23 v2023 web

Verantwoording 2022

In februari 2022 is na het afronden van het boekjaar ook een inhoudelijke verantwoording op papier gezet. Dit stuk is naar alle betrokken toegezonden, hetzij direct, hetzij via het DPL voor alle kerken van Leeuwarden. De verantwoording staat ook hieronder te lezen. Bij het samenstellen van het jaarverslag en de gesprekken daaromheen is besloten geen gebruik meer te maken van commerciële fondsenwervers. 

Jaarverslag 2022 SPL ondertekend

Plannen 2024-2027

In het begin van 2023 is begonnen met een nieuw plan voor de periode 2024-2027. In de titel daarvan “Op straat? Nee, dank je!” wordt de ambitie duidelijk om ook te in te zetten op voorkomen van dak- en thuisloosheid. Verder wordt in samenwerking met het Aanloophuis van de Kerken onderzocht in hoeverre mensen ondersteund kunnen worden als ze een dak boven hun hoofd vinden.
De volledige tekst is hieronder te lezen (ontdaan van foto’s vanwege de grootte).

Aanvraag Straatpastoraat 2024-2027 kleiner

Laatste update: 16 september 2023