Verslagen

Begroting 2021-2024

Mede door de invloed van de Corona-uitbraak en de centrale plaats van Leeuwarden in de provincie neemt het aantal contacten van de Straatpastor toe. Dat is aanleiding om te werken naar een uitbreiding van 0,4 naar 0,5 weektaak. Evt. mede in te vullen met een tweede straatpastor. Op grond van deze wensen is voor de periode 2021-2014 een nieuwe begroting opgesteld. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat zelf werven van fondsen niet tot gewenste resultaten leidt. Daarom heeft de Stichting de stichting 2Select ingeschakeld om daaraan mee te werken.

Klik op deze link voor de begroting SSL 2021

In het jaar 2020 heeft de Stichting dankzij de ontvangst van een veel eerder toegezegd fonds slechts een tekort van 2.312,63. Voor de periode 2021-2024 wordt via externe fondsenwerving geprobeerd tot een duurzamer financiering te komen. Op de ANBI-pagina zijn deze gegevens direct te lezen, hieronder is een link naar de cijfers in PDF formaat.

SSL-Jaarcijfers-2020

In het de documenten hieronder is de voorgaande verantwoording te vinden, alles inPDF

Jaarcijfers SSL 2019-def

 

Laatste update: 18 maart 2021