Vacature Straatpastor

GEZOCHT

                        een STRAATPASTOR

     Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat
     Leeuwarden wil graag op korte termijn in contact
     komen met een tweede straatpastor om, samen met 
     de huidige pastor, deze functie verder vorm te gaan 
     geven. 
     Reacties graag vòòr 1 juni 2021 naar 

          
[email protected]
   

Voor de functieomschrijving en andere info klik op deze link

 Functieomschrijving straatpastor 

Straatpastor (v/m) voor dak- en thuislozen en andere mensen in de marge 

– Je wilt als straatpastor beschikbaar zijn voor onze doelgroep, belangeloos en zonder voorwaarden vooraf en wilt mee oplopen met kwetsbare mensen die aandacht of geestelijke steun nodig hebben in hun bestaan op straat en in de opvang. 

– Je hebt betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep en kunt hun vertrouwen winnen. 

– Je kent en beheerst de presentiemethode. 

– Je verricht je werk vanuit een open oecumenische, christelijke inspiratie in de ruimste betekenis van het woord, van waaruit je openstaat voor andere levensbeschouwingen. 

– Je werk ligt op straat en op alle andere plekken waar mensen uit de doelgroep zijn en je hebt hart voor de mensen die je daar tegenkomt. 

– Je kunt zingeving en spiritualiteit vertalen naar de straat en kunt werken in een ongestructureerde omgeving. 

– Je bent niet bang om in contact te treden met mensen die aan alcohol en drugs verslaafd zijn. 

– Je vindt je inspiratie in de ontmoeting en kunt dat als spiritualiteit en zingeving doorgeven, ook in (afscheids-)vieringen. 

– Je beschikt over een lange adem, gevoel voor humor en relativeringsvermogen. 

– Je bent een teamwerker en kunt een netwerk opbouwen van betrokken mensen, kerken en instanties. 

– Je hebt een pastoraal theologische opleiding (HBO- of academisch gevormd) en relevante ervaring. 

– Je wilt ruim in het werk staan, zowel qua uren als wat betreft de inhoud. 

– Je vindt het leuk en bent in staat het verhaal van het straatpastoraat te vertellen en onder woorden naar buiten te brengen 

– De aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid kan deze worden verlengd met twee jaar. Bij welslagen van deze periode kan de projectduur worden gecontinueerd. 

– De functie van straatpastor valt onder de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk in Nederland. Inschaling is, afhankelijk van leeftijd en ervaring, in schaal 9. De Pensioenregeling is ondergebracht bij PGGM. 

– Je treedt in dienst van het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden en een klankbordgroep ondersteunt je, indien gewenst, in je werk en begeleidt je werk inhoudelijk. 

– Een projectplan is op aanvraag beschikbaar.