Doelstelling

 

Doelstelling van het Straatpastoraat
Het project richt zich allereerst op het bieden van geestelijke verzorging aan mensen die dak- en thuisloos zijn en meestal buiten de reguliere zorgkaders vallen. Ook het deel van de doelgroep ‘dak- en thuislozen’ dat niet ‘buiten slaapt’ zal binnen het aandachtsveld van de straatpastor vallen.
Met name de groep van zgn ‘zorgmijders’  krijgt de grootste prioriteit.

  • Door de inzet van een straatpastor kunnen mensen bereikt worden die contact mijden met hulpverleners.
  • Binnen de opgebouwde vertrouwensrelatie helpt hij/zij mensen om in contact te komen met hun kwaliteiten, hun waardigheid te hervinden en te beseffen dat ze er toe doen.
  • De straatpastor kan helpen het sociaal isolement en de eenzaamheid waarin zij leven te doorbreken en daar waar mogelijk mensen weer toeleiden naar andere vormen van zorg of hulpverlening.