De straatpastor stelt zich voor

Straatpastor Leeuwarden
Sinds 1 februari 2015 ben ik in Leeuwarden aan het werk als straatpastor.

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn naam is Geke Boersma. Ik ben afkomstig uit Friesland, maar woon nu al jaren met man en kinderen op een boerderij op het Groninger platteland.

Van 2004 tot 2008 heb ik aan de NHL in Leeuwarden de opleiding godsdienstpastoraalwerk gevolgd en met succes afgerond. In eerste instantie vooral uit belangstelling en niet met het doel een baan te vinden. Toen we echter in de opleiding eens een film te zien kregen over een pastor die werkte met de presentiebenadering was ik meteen verkocht: dat wilde ik ook! Na de opleiding heb ik dan ook met veel plezier verschillende keren als vervangend straatpastor in Groningen gewerkt.

Ik weet daarom uit ervaring dat pastoraat voor dak- en thuislozen belangrijk is. Aandacht voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit in relatie tot hun levensverhaal bekrachtigt mensen en werkt helend. Het laat hen weer ervaren dat ze er toe doen, dat ze er, net als ieder ander, mogen zijn.

Ik heb er veel zin om ook in Leeuwarden hiermee aan het werk te gaan. Ik hoop snel een plek te vinden in de wereld van dak- en thuislozen in de stad, veel mensen op straat en in instellingen te leren kennen en mijn bijdrage te kunnen leveren.

Bewaren