ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

*
Naam: Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

RSIN: 853152287

Registratie Kamer van Koophandel:  Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

 Contactgegevens/Postadres: Bagijnestraat 36, 8911 DR Leeuwarden

Bestuurssamenstelling (per 1/2/2023):
Sipke van der Meulen (voorzitter )
Annie Wiersma (secretaris)
Koos Jorritsma (penningmeester)

Beloningsbeleid
De stichting heeft één betaald personeelslid: de straatpastor. Bestuursleden doen hun werk vrijwillig.

Doelstelling
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden heeft tot doel het bieden van geestelijke zorg aan dak- en thuislozen in Leeuwarden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op deze website worden de activiteiten duidelijk in beeld gebracht

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven wordt elk jaar een financiële verantwoording afgelegd aan de bijdragende kerken en fondsen. Hieronder staat een samenvatting van deze verantwoording over het boekjaar 2022. Deze is vastgesteld in de bestuursvergadering van maart 2023.

Eerst de inkomsten over 2022:

Aan de andere kant de uitgaven.


Dat betekent voor dit jaar een negatief resultaat van 2477,86 Euro. 500 Euro daarvan kan als achterstallige bijdrage alsnog worden opgevraagd. Voor het restant is een nieuwe aanvraag uitgezet.
Oorzaak van dit tekort ligt aan onvolledige communicatie van onze externe fondsenwerver.
Daarom zal de stichting in 2023 geen gebruik meer maken van externe fondsenwervers. Het daarvoor gereserveerde bedrag zal direct voor kosten van het straatpastoraat worden ingezet.

Als we afzien van de restituties wordt 96% van de ontvangen middelen direct ingezet voor het werk van de Straatpastores.