Home

Straatpastoraat ………

……..een plek waar je veilig bent

……..waar je naam gekend en genoemd wordt

……..waar tijd voor je wordt gemaakt en aandacht wordt gegeven

……..waar geen traject wordt gestart en doelstellingen geformuleerd

……..waar je zomaar boven je problemen wordt getild

……..waar je bent zoals je bent